HalloJoods
Wrong: SELECT rubriek.rubrieknaam, rubriek.namen, rubriek.hoofdrubriek, rubriek.onderdeel_van, rubriek.status, rubriek.omschrijving, rubriek.omschrijvingen, rubriek.volgnummer, rubriek.eid, hoofdrubriekje.rubrieknaam as onderdeel_van_str FROM rubrieken AS rubriek LEFT OUTER JOIN rubrieken AS hoofdrubriekje ON hoofdrubriekje.eid = rubriek.onderdeel_van WHERE rubriek.eid=1 class= ORDER BY 1